ვირტუალური სერვერები

Package

Storage

CPU

Memory

Bandwidth

Price

Basic

25GB SSD

1 CPU

3GB Ram

1 TB Bandwidth

60ლ/თვე

Advanced

50GB SSD

2 CPU

2GB Ram

2 TB Bandwidth

100ლ/თვე

Business

64GB SSD

2 CPU

4GB Ram

2 TB Bandwidth

120ლ/თვე

Deluxe

100GB SSD

4 CPU

6GB Ram

4 TB Bandwidth

200ლ/თვე

რასგთავაზობთ?

 • თქვენსტექნიკურმოთხოვნებზემორგებულივირტუალურისერვერიდასერვისები
 • ვირტუალურისერვერისგამართვადასრულიადმინისტრირებისუზრუნველყოფა
 • ვირტუალურისერვერის 24/7-ზეონლაინმონიტორინგისსერვისი
 • ვირტუალურისერვერისდამასზეგანთავსებულიინფორმაციისსარეზერვოასლი
 • კიბერუსაფრთხოებადაკიბერინციდენტებზესწრაფირეაგირება
 • თქვენსმოთხოვნებზემორგებულისამართავიპანელები

ჩვენი VPS სერვისისუპირატესობები:

 • HP-ისდა DELL-ისახალიმძლავრისერვერები
 • სერვერებისსრულიადმინისტრირებისსერვისიდატექნიკურიმხარდაჭერა
 • თანამედროვესაკუთარისასერვერო
 • მაღალსიჩქარიანიდუბლირებულიინტერნეტისარხები
 • დუბლირებულიუწყვეტიდენისწყაროები (UPS-ებიდაგენერატორები)
 • სერვერებისმონიტორინგისსერვისიდაკიბერუსაფრთხოებისთანამედროვესისტემები (UTM)
 • High Availability სტრუქტურისშესაძლებლობა

• ინტერნეტსერვისების 20 წლიანიგამოცდილება

Spread the love