სერვისები

• ინფორმაციის შენარჩუნება
• ოპერაციული სისტემის (windows) ინსტალაცია
• Microsoft Office_ის სხვადასხვა ვერსიის ინსტალაცია და გამართული მუშაობა
• ასევე ჩვენ უზრუნველყობთ ნებისმიერი სხვა პროგრამის ინსტალაციას
•ქსელის ინფრასტრუქტურის აწყობა
• Mail – ჰოსტინგი, დომეინ რეგისტრაცია ,ვებ სივრცე,
• გამოყოფილი სერვერი
• Switch , Router, Accesspoint_ის უსაფრთხო ინსტალაცია კონფიგურაცია
• თქვენ ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი კონსულტაციით ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერული, პერიფერული და სხვა სისტემურ მოწყობილობებთან დაკავშირებით

კორპორატიული კლიენტებისათვის შემუშავებული აკომპიუტერული მომსახურების სრული სპექტრი და ჩვენი კომპანია იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს:

• კომპიუტერების არსებული მდგომარეობის, პროგრამული უზრუნველყოფისა და ქსელის პირველადი კვალიფიციური აუდიტორული შემოწმება, სუსტი წერტილებისა და ხარვეზების გამოვლენა.
• ქსელის არქიტექურის შემუშავება და სტანდარტებში მოყვანა
• შემუშავებული სქემის დანერგვა
• დამკვეთის ლოკალური ქსელის მისამართების, მარშრუტიზაციის და აუტენთიფიკაციის სწორი განაწილება და გამართვა
• ანტივირუსული დაცვის სისტემის ორგანიზება.
• ტერიტორიაზე ინტერნეტ წვდომის არსებობის პირობებში უზრუნველყოს:

• ანტივირუსული ბაზის განახლების პროცესი
• ელექტრონული საფოსტო ყუთების გამართვა „მეილ კლიენტებზე”
• „დამკვეთი”-ს მიერ მინიჭებული უფლებების და წესების ფარგლებში თანამშრომელთა ინტერნეტ ქსელთან მიერთების უზრუნველყოფა
• „დამკვეთის” მოთხოვნის შემთხვევაში ინტერნეტში არასანქცირებული წვდომის დაცვის სისტემების ორგანიზება -და კონფიგურირება (Firewall)
• Windows ოპერაციული სისტემების დაყენება/გადაყენება „დამკვეთი”-ს კუთვნილებაში არსებულ კომპიუტერებზე. (იმ შემთხვევაში თუ ოპერაციული სისტემა მოითხოვს ლიცენზირებას, ლიცენზიის კოდების მიწოდებაზე პასუხისმგებელია „დამკვეთი” ,რასაც უზრუნველყოფს საკუთარი სახსრებით).
• „დამკვეთთან” შეთანხმებული და მის მიერ მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება/გადაყენება და გამართვა.
• „დამკვეთი” -სათვის „შემსრულებელი” -ს კუთვნილ სერვერზე დოკუმენტაციის სარეზერვო ასლისათვის 5 გბ სივრცის გამოყოფა ონლაინ რეზერვირებისათვის.

• შეასრულოს გეგმიური სამუშაოები თვეში ერთხელ:
• შეამოწმოს ქსელის გამართული მუშაობა
• განაახლოს დრაივერები საჭიროებისამებრ
• განაახლოს ანტვირუსული ბაზა
• „დამკვეთი” -ს მოთხოვნით დააყენოს კომპიუტერებზე საზოგადოდ მიღებული სხვადახვა ტიპის პროგრამული უზრუნველყოფა.
• შეამოწმოს სერვერზე დოკუმენტაციის სარეზერვო ასლისდაცულობა.

• გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპიუტერული მომსახურებებისა, ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას უზრუნველვყოთ:
• „დამკვეთი” – ს კომპიუტერებზე პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმართავობის აღმოფხვრა, ვერსიების განახლება, ვირუსებისაგან გაწმენდადა სხვააუცილებელი სამუშაოები ასევე დახმარება ონლაინ რეჟიმში .

• 10.00 – 19.00 საათებში, ხოლო შაბათ დღეს 10.00 -16.00 მდე. ისეთი ტიპის კომპიუტერული და პროგრამული პრობლემის აღმოჩენისას, რომლის აღმოფხვრასაც ვერ უზრუნველყოფს დისტანციურად სერვისცენტრი, ჩვენი კომპენტენტური სპეციალისტების ჯგუფი გამოვა “დამკვეთი” -ს ობიექტზე.
• მომსახურების საორიენტაციო ფასები შემდეგია:

• 1-5 კომპიუტერი/მოწყობილობა – 250 ლარი
• 5-10 კომპიუტერი/მოწყობილობა – 400 ლარი
• 10-15 კომპიუტერი/მოწყობილობა – 500 ლარი
• 15-20 კომპიუტერი/მოწყობილობა – 1000 ლარი
• 20-25 კომპიუტერი/მოწყობილობა – 1500 ლარი

Spread the love