სერვერები

გამოყოფილი სერვერი
ეს მომსახურება გულისხმობს ფიზიკური სერვერის არენდას ჰოსტინგ პროვაიდერთან და მისგან თავსებას დატა ცენტრში.

ეს არის სერვერი, რომელიც კონკრეტულად თქვენი ამოცანების გადასაწყვეტად არის კონფიგურირებული. თქვენ მხოლოდ მონაცენთა შენახვაზე ვებ-გვერდის გამართულობაზე და დახარჯულ ტრაფიკზე ზრუნავთ. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ადგილს სასერვერო ოთახში, ვუზრუნველყოფთ უწყვეტ კვებასა და ინტერნეტ თანმიერთებას, დაცვას.

ჩვენი კომპანია ასევე თქვენი სერვერის სისტემურ მომსახურებასაც უზრუნველყოფს.

გამოყოფილი სერვერი და კოლოკაცია, როგორც წესი გამიზნულია ვებ პროექტებისათვის, რომლებსაც ყავთ მომხმარებელთა დიდი რაოდენობა, სჭირდებათ გამოთვლითი სიმძლავრეები, დიდი პროცესორული დრო და დიდი ტრაფიკი. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ გამოყოფილი ფიზიკური სერვერის შემთხვევაში თქვენ გაქვთ საშუალება სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებისა და სერვერის სრულიკონტროლის. ეს საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ ნებისმიერი სირთულის პროექტი. პროექტებს შორის ,რომლებსაც ჭირდებათ კოლოკაცია და გამოყოფილი სერვერი.

ჩვენი სერვერები

 სერვერი

IBM 3250

HP Intel

IBM – Custom

პროცესორი

1 x Quad Core Xeon

2 x Quad Core Xeon

მოთხოვნით

პროცესორის სიხშირე

2.66 Ghz

2.xx Ghz

მოთხოვნით

მეხსიერება

4 GB 

8 GB

მოთხოვნით

დისკურისივრცე(HDD)

2 x 160 GB Sata 

2 x 300 GB Sata

მოთხოვნით

რეიდი(RAID)

RAID 0/1

Sata RAID 0/1

მოთხოვნით

ლოკალური სიჩქარე

100 Mbps

100 Mbps

მოთხოვნით

გლობალური სიჩქარე

2/10 Mbps Shared

2/10 Mbps Shared

მოთხოვნით

(დღგ-სჩათვლით)

200 Gel

300 Gel

Spread the love